Szabályzat

A Szólj bele! program szabályzata

1. Fejezet

Alapelv

A részvételi költségvetés célja, hogy Székelyudvarhely állampolgárjait bevonja egy demokratikus elveken alapuló tárgyalási folyamatba, melynek segítségével közösen határozzák meg, hogy a helyi költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeget a lehető legoptimálisabban és célratörőbben költsék el. A folyamat az állampolgárok aktív részvételét feltételezi a közösségben fellelhető problematikák és azok megoldásának a feltérképezésében.


2. Fejezet

Célkitűzések

A részvételi költségvetés a következő célokat foglalja magába:

 • Az állampolgárok és a közigazgatás közötti párbeszéd és együttműködés fokozása;
 • A közpolitikának, az állampolgárok elvárásaihoz való felsorakoztatása annak érdekében, hogy javuljon az életminőség Székelyudvarhelyen és környékén;
 • A városfejlesztésben való aktív részvétel ösztönzése;
 • A demokrácia elvének az erősítése, az egész közösséget érintő döntések meghozatalában való aktív részvétel segítségével;
 • A helyi közigazgatás tevékenységének átláthatóságának a növelése.

3. Fejezet

Érintett terület

A részvételen alapuló költségvetés-tervezés a Székelyudvarhely hatáskörének keretein belül történik.


4. Fejezet

Résztvevők

Minden olyan állampolgár, aki Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén lakik-él, dolgozik vagy tanul.


5. Fejezet

Ütemterv

Szakaszai:
 • A résztvevők regisztrációja: a regisztráció a mobil eszközökön is használható szoljbele.udvarhely.ro honlapon történik. A regisztrációhoz pályázatot kell benyújtani, vagy szavazni kell;
 • A projektjavaslatok benyújtása: egy állampolgár a meghatározott területenként maximum egy projektjavaslatot nyújthat be a szoljbele.udvarhely.ro internetes platform segítségével;
 • az önkormányzat keretében működő szakosztályok minden egyes benyújtott projektjavaslatot technikailag kielemeznek, és ha azok megfelelőnek találtattak a kiírásoknak megfelelően, szavazás alá bocsáttatnak. Azon állampolgároknak, akiknek projektjavaslataik elutasításra kerültek, jogukban áll kérést benyújtani, amelyben indoklást, magyarázatot kérhetnek az elutasítási döntésest illetően;
 • Szavazás: egy szakaszban zajlik, a legtöbb szavazattal rendelkező projektjavaslat kerül elfogadásra, amely belefoglalódik a helyi költségvetésbe.


Ütemterv a következő:
 • 2018 június 7–augusztus 20. – Projektekjavaslatok benyújtása;
 • 2018 augusztus 21–szeptember 15. – A benyújtott projektjavaslatok elemzése;
 • 2018 szeptember 16–október 31. – A szavazás.

6. Fejezet

Közös megbeszélések

A részvételen alapuló workshopok célja, hogy növeljék az állampolgárok bizalmát abban, hogy képesek kezelni és megoldani a felmerülő kérdésköröket. A workshopokon az állampolgárok maguk azonosítják be a közösségük számára akadályt jelentő dolgokat, prioritási sorrendbe helyezik azokat, és javaslatokat tesznek azok esetleges megoldására.

A megbeszélések időpontja a szoljbele.udvarhely.ro honlapon kerül meghirdetésre.


7. Fejezet

A projektjavaslatok technikai és jogi elemzése

A projektjavaslatok technikai elemzését Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzati testülete és polgármesteri hivatala által létrehozott bizottság végzi. Az elemzés során ellenőrzésre kerül, hogy a projektjavaslatok megfelelnek-e a jogi és technikai előírásoknak.

Abban az esetben, ha e feltételek teljesülnek, a bizottság fenntartja a jogot, hogy a szükséges változtatásokat elvégezze a projektjavaslat megvalósíthatóságának érdekében.

Abban az esetben, ha a benyújtott javaslatokban hasonlóság lelhető fel, térben, időben és tartalomban, akkor a javaslatokat egy összefoglaló projektjavaslatban kezelik.

Azon projektjavaslatok amelyek, nem tettek eleget az előírásoknak, vagy jogi akadályokba ütköznek, kizáródnak a részvételi költségvetés tervezésből, és nem kerülnek kifüggesztésre a szoljbele.udvarhely.ro honlapon.


8. Fejezet

A technikai elbíráló bizottság összetétele

 • 3 fő az önkormányzati testületből
 • 4 fő a polgármesteri hivatal szakosztályairól

Az összes csatolt javaslat és dokumentum tulajdonjoga átszáll Székelyudvarhely Megyei Jogú Városra, és az szabadon felhasználhatja más célokra is.


9. Fejezet

A szavazás és a folyamat ütemterve

A benyújtott projektjavaslatokra a szoljbele.udvarhely.ro honlapon lehet voksolni.

Az online szavazás egy szakaszban zajlik, minden terület első helyezett projektje lesz gyakorlatba ültetni. Az első projektjavaslat minden célterületről (az elért szavazatok száma szerint), automatikusan kerül kiválasztásra.

A legtöbb szavazattal rendelkező projektjavaslatok természetesen az érvényben lévő előírások és szabályok értelmében, 2019-es évvel kezdődően lesznek megvalósítva.


10. Fejezet

Jogi pontosítások

A szoljbele.udvarhely.ro honlap használatakor begyűjtött adatokat Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, amelyet az Általános Szerződési Feltételekben lelhetőek fel.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap személyes jellegű adatokat táról a felhasználóiról, melyeket a weblapra való regisztrációkor gyűjt be.

A szoljbele.udvarhely.ro honlapra való regisztrációkor, a felhasználó személyes azonosító adatai megadásával egyértelműen kijelenti, hogy elfogadta az erre vonatkozó szabályzatot, és személyes adatai tárolásra kerülnek.

A honlap biztosítja Önöket arról, hogy személyes adatait nem adja ki harmadik félnek a jelenleg érvényben lévő jogszabályok értelmében. Ezen kötelezettség nem vonatkozik egyetlen olyan információra/adatra sem, amelyet a felhasználó maga oszt meg harmadik felekkel.

A weblap szoljbele.udvarhely.ro személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket azon személyek bocsátanak rendelkezésre, akik jóhiszeműen használják, és jelentkeznek be a rendszerbe oly módon, hogy a magánélethez való jog, a jelenlegi érvényben lévő jogszabályzásba ne ütközzék.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználók által szolgáltatott adatok helyességét és pontosságát illetően.

Mindennemű próbálkozás, amely arra irányul, hogy egy másik felhasználó adatai kerüljenek felhasználásra, szigorúan tilos, tiltott és csalási kísérletnek minősül, és a fennálló esetnek megfelelően jogsértési vagy büntetőjogi eljárást von maga után.

Ezen folyamat következtében, az állampolgárok igényei és döntései közvetlenül tükröződni fognak az önkormányzat beruházási és javítási célkitűzések között. A jelenlegi jogszabály értelmében a költségvetésbe előirányzott beruházási célkitűzésekről, a döntési jog, a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik.