A Siculus Ifjúsági Ház nézőterének vízszintbehozása és felújítása

A Siculus Ifjúsági Ház nézőterének vízszintbehozása és felújítása – Szólj bele! program – Székelyudvarhely Megyei Jogú Város
A Siculus Ifjúsági Ház nézőterének vízszintbehozása és felújítása – Szólj bele! program – Székelyudvarhely Megyei Jogú Város
Oktatási és kulturális infrastruktúra
  • Projekt szerző

    Vass Orsolya
  • Publikálva

    2018. augusztus 14.

A projekt leírása

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 2011-ben felújítási tervet készített a Siculus Ifjúsági Ház befogadó- és működőképességének bővítése, illetve korszerűsítési munkálatainak kivitelezése érdekében. A terv, amely több – civil, társadalmi szervezeteknek kiírt – pályázati ciklusban volt megvalósítható, 2018-ban elérkezett az utolsó szakaszához, a terem 300 négyzetméteres nézőtéri padlószerkezetének vízszintbehozásához és felújításához. A folyamat első éveiben a terem hang- és fénytechnikai fejlesztését valósítottuk meg, a felszerelések beszerzését követte egy 70 férőhelyes kiselőadó, illetve konferenciaterem leválasztása és korszerű felszerelése a Siculus Ifjúsági Házon belül, majd a színpadi mellékhelyiség és mosdó kialakítása következett. Az elmúlt években a leglátványosabb fejlesztést kiviteleztük, az ifjúsági ház színpadát és elavult színpadi felszerelését cseréltük korszerű elemekre, a nagyterem teljes falfelületét és a mennyezetet javítottuk és festettük újra, továbbá a fűtéshálózatot modernizáltuk és a falburkolatokat is kicseréltük. A Siculus Ifjúsági Ház 2011-ben elkezdett, tudatosan megtervezett és évről évre kitartó munkával, szakaszokban megvalósított fejlesztési és felújítási munkafolyamatában főtámogatónk a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 1994-ben, azaz 24 éve kapta meg az ingatlan adminisztrálási jogát Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalától, a Siculus Ifjúsági Ház tulajdonosától, ezalatt közös és önerőből egyaránt számos kézzelfogható eredményt sikerült elérni. A tulajdonos vállalta a külső javításokat, míg az UFF az ingatlan belső modernizálásáért felelt és vont be rendszerszerűen pályázati forrásokat. A tudatosan megtervezett és mindeddig nemkormányzati támogatásból megvalósított felújítás utolsó fejezete, a 300 négyzetméteres nézőtéri padlószerkezet vízszintbehozása és felújítása viszont kizárólag civil támogatásból már nem megvalósítható, a tervezés és a kivitelezés költsége messze meghaladja egy ifjúsági szervezet rendelkezésére álló erőforrásokat.

Székelyudvarhely Önkormányzatának Szólj bele! c. programja most lehetőséget teremt arra, hogy a városlakók szavazatainak támogatásával, illetve helyi költségvetési forrásokra is alapozva véglegesítsük az UFF 2011-en elindított munkáját, a Siculus Ifjúsági Ház felújítási folyamatát a nagyterem 300 négyzetméteres nézőtéri padlószerkezetének vízszintbehozásával és felújításával zárjuk le.

Milyen újítást hoz ez a projekt és miért jó a közösség számára?

A Siculus Ifjúsági Ház évente több koncertnek, a helyi iskolák hagyományos gólyabáljainak, diákvetélkedőnek, képzéseknek, számos tájékoztató, kulturális és szabadidős jellegű programnak ad otthont, több székelyudvarhelyi és környékbéli civil szervezet rendezvénye is évi rendszerességgel a Siculus Ifjúsági Ház színpadán zajlik. Az ifjúsági ház nagytermében szervezett, különböző jellegű és nagyságrendű közösségi rendezvények átlagosan 150-200 fő részvételével zajlanak, ez évente nem kevesebb, mint 4.000-5.000 vendéget jelent.

A nézőtéri padlószerkezet vízszintbehozásával és felújításával, a körülmények javulásával a befogadott rendezvények jellege, nagyságrendje és színvonala tovább fejlődhet, az „Ifiház” látogatottsága pedig az elmúlt években tapasztalthoz mérten ütemesen tovább növekedhet.

A Siculus Ifjúsági Ház befogadó- és működőképességének bővítésével, illetve a korszerűsítési munkálatok felújítási tervnek megfelelő kivitelezésével az „Ifiház” mintegy második otthont is adhat a város művelődési intézményeinek, többek között helyszínt biztosíthat az Udvarhely Néptáncműhely és a Tomcsa Sándor Színház több kulturális programja számára, továbbá állandó székhelyet jelenthet az Üvegfigurák színjátszó- és a Kékiringó néptánccsoportnak is.

A projekt helyszíne

A Siculus Ifjúsági Ház – az egykori Budapest Szálloda – Székelyudvarhelyen, a Kossuth Lajos u. 20. szám alatt található.

A projekt végrehajtásának becsült időtartama

A szükséges engedélyek beszerzésének, illetve a finanszírozási szerződés megkötésének időkeretét figyelembe véve a Siculus Ifjúsági Ház nézőtere padlószerkezetének vízszintbehozása és felújítása terveink szerint 3 hónapot vesz igénybe.

A projekt kedvezményezettjei

A Siculus Ifjúsági Ház nézőterének vízszintbehozása és felújítása elsősorban a város ifjúságának, illetve kulturális és tanintézményeinek, civil szervezeteinek életében jelent minőségi változást. Az ifjúsági ház befogadó- és működőképességének bővítése, illetve korszerűsítése lehetőséget ad arra, hogy az iskolák éves rendezvényeinek (gólyabálok, képzések stb.) tágas, jól felszerelt, diákok által is kedvelt és látogatott helyszínt biztosítsunk. Az „Ifiház” felújítási projektjének befejezése a helyi kulturális intézmények tevékenységét is tehermentesíti az által, hogy programkínálatuk és munkájuk egy részének teret ad, ezzel pedig lehetőséget nyit programkínálatuk színesítésére és bővítésére. Az Udvarhely Néptáncműhely esetében az udvarhelyi táncház állandó jellegű befogadása jelenthet előnyt, a Tomcsa Sándor Színház tekintetében pedig próbák és kisebb előadások helyszíne lehet a Siculus Ifjúsági Ház, nem utolsó sorban pedig az Üvegfigurák Színjátszócsoportot és a Kékiringó néptáncosait is befogadja az ifjúsági ház, próbáknak és rendezvényeknek adva helyszínt.

A projekt becsült költségvetése

2011 óta a több látványos és közösségi szempontból hasznos munkálat kivitelezése mellett 2018-ban sürgetővé vált az utolsó szakasz megvalósítása, az „Ifiház” a padlószerkezetének felújítása és vízszintbehozása. A 300 négyzetméteres nézőtér padlója nagyon megrongálódott, a 70-es években lerakott tömörfa tölgyparkettával borított terem több mint 20 cm szintkülönbséggel lejt a bejárattól a színpad irányában. A megrongálódott padlórészek cseréje, a szintkülönbség megszüntetése és a padló vízszintbe hozása rendkívül fontos lépések az „Ifiház” így lezárható korszerűsítési tervében. A Siculus Ifjúsági Ház nézőtéri padlószerkezetének vízszintbehozása és felújítása c. projekt 75,000 RON költséget igényel, mely tartalmazza az elavult parketta, a vakpadlózat és gerendák felbontását, a felület vízszintbehozását, a kavicsos töltést és a vakpadlózat lerakását, továbbá az új parkettázat elhelyezését is.

Hogyan vehetek részt a projektben?

Az önkormányzat támogatásával, továbbá kizárólag civil források bevonásával az Udvarhelyi Fiatal Fórum 2011 óta dolgozik a Siculus Ifjúsági Ház befogadó- és működőképességének bővítésén, illetve korszerűsítésén. A projekt kivitelezése érdekében az Udvarhelyi Fiatal Fórum mind saját erőforrásaira, mind pedig tapasztalatára támaszkodhat, a munkálatok kivitelezéséhez szükséges szakértői háttérrel, illetve részletes tervvel rendelkezik, önkénteseinek tenni akarása s elhivatottsága is latba vethető annak érdekében, hogy a Siculus Ifjúsági Ház 2011-ben útjára indított felújítási tervét a nézőtér vízszintbehozásával és felújításával zárhassuk.