Gyakran ismételt kérdések

A Szólj bele! programmal kapcsolatos kérdések és válaszok

Általános kérdések Kérdések kinyitása  

Minden olyan 14 éven felüli személy, aki Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén lakik/él, dolgozik, vagy tanul. A költségvetés-tervezés folyamatban való részvételhez nem kell egyebet tennie, mint regisztrálni a költségvetés-tervezés szoljbele.udvarhely.ro honlapján.
Nem, mivel kizárólag a természetes személyek kiváltsága részt venni ebben a programban.
A projektjavaslatokat a szoljbele.udvarhely.ro részvételi költségvetés-tervezés honlapján lehet benyújtani.
A projektjavaslatoknak az alábbi területek valamelyikébe kell beilleszkedniük:
 • Járdautak, járdák és gyalogos területek;
 • Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság;
 • Zöld területek és játszóterek;
 • Közterek felszerelése (városi térbútorok, közvilágítás stb.);
 • Oktatási és kulturális infrastruktúra;
 • Digitális infrastruktúra/Smart city.
Ha a javaslat több területre is besorolható, a besorolás a javaslatot tevő személyre hárul.
 • Feleljen meg egy általános és közérdekű célkitűzésnek;
 • Illeszkedjék a Székelyudvarhely és környékén lévő beruházásba, és közterületet célozzon meg;
 • Ne legyen átfedésben a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város által lebonyolított projektekkel, programokkal (pl. nem kormányzati szerveknek nyújtott támogatások, sporttámogatások stb.);
 • Ne legyen ellentétes vagy összeegyeztethetetlen az önkormányzatnál folyamatban lévő tervekkel vagy projektekkel;
 • Ne legyen kereskedelmi vagy reklámtevékenység;
 • Ne legyen etnikai vagy politikai jellegű javaslat;
 • Ne eredményezzen jelentős működési és fenntartási költségeket (karbantartási költségek, szerzői jogdíjak stb.);
 • Legyen egyértelműen behatárolható, helyhez kötött, minél egyértelműbb és félreérthetetlen;
 • a projekt értéke férjen bele a hozzárendelt költségvetésbe.
A projektjavaslatok elbírálása a jogosultsági feltételek teljesítése esetén történik meg.

Projekttel kapcsolatos kérdések Kérdések kinyitása  

A benyújtott projektjavaslat megvalósítási költsége nem haladhatja meg a 100 000 lejt.
Összesen 6 projektjavaslat kerül finanszírozásra. Az egyes projektekjavaslatok értéke nem haladhatja meg a 100 000 lejt.
Minél lényegre törőbben vannak megfogalmazza a projektjavaslat részletei, annál egyszerűbbek lesznek a szükséges elemzések, melyek alapján lehetővé válik a pontos költségvetésbecslés, illetve kivitelezési-végrehajtási terv elkészítése.
Azon állampolgárok, akik el szeretnék látni magyarázó/kiegészítő dokumentumokkal a projektjavaslataikat (fénykép, térkép, helyrajz stb.), megtehetik ezt mellékletként feltöltve a rendszerbe. A rendszer a következő formátumokat fogadja el csatolmányként: JPG, JPEG, PNG, 1 megabájt terjedelemig, illetve PDF-et 5 megabájt terjedelemig.
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala technikai elemzésnek veti alá a benyújtott projekteketjavaslatokat. Az elemzés eredményeképpen, a javaslatok tartalmukban és elképzelésükben nem változnak, viszont a megfelelő szakosztályok elvégzik a szükséges módosításokat annak érdekében, hogy a javaslat végrehajtható legyen, pontosabb költségeket, lehetőségeket és kivitelezési időt becsülve meg. Abban az esetben, ha a benyújtott projektjavaslatok hasonlóságot mutatnak, tematika, tér és időbeni közelség szempontjából, fenntartjuk a jogot, hogy ezen projekteket egy nagyobb projektbe egyesítsük, természetesen a benyújtó személyek előzetes értesítésével. Azon személyeknek, akiknek projektjavaslataik elutasításra kerültek, jogukban áll kérést benyújtani, amelyben indoklást és magyarázatot kérnek az elutasítási döntésest illetően.
Igen. A polgármesteri hivatalban dolgozó programfelelőssel együtt lehet a módosításokat elvégezni.
Igen, az erre nevesített bizottság minden egyes benyújtott projektjavaslatot technikailag kielemez, és ha azok megfelelnek a kiírási feltételeknek, akkor szavazás alá bocsáttatnak.
Egy városlakó maximum egy projektjavaslatot nyújthat be megadott területenként.
A részvételen alapuló workshopok célja a nyilvános viták ösztönzése, a polgárok/városlakók javaslatainak meghallgatása, valamint a részvételi költségelszámolás tisztázása.
A szavazás a szoljbele.udvarhely.ro felületen történik. Egy IP címről egy szavazat adható le. Az elektronikus szavazáshoz előzetes regisztráció szükséges ugyancsak szoljbele.udvarhely.ro honlapon.
Kiegészítő információk a részvételi költségvetést illetően, a következő elérhetőségeken igényelhetnek: munkanapokon: 10:00–13:00 óra között a 0266-218145 telefonszámon vagy az e-txt e-mail címen.
 • Megtapasztalhatom, hogy a véleményem tényleg számít.
 • Ötleteket és kezdeményezéseket fogalmazhatok meg annak érdekében, hogy az életet jobbá és élvezetesebbé tegyem a lakónegyedemben, illetve városomban.
 • Részt vehetek a helyi közösség pénzének kiadására vonatkozó fontossági sorrend meghatározásában.
 • Ötleteimet a közösségem projektjeivé léptethetem elő.
 • Aktívan részt vehetek azok megvalósításában, illetve nyomon követésében.