Adatkezelési tájékoztató

A Szólj bele! program adatkezelése

A Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala keretén belül működő szoljbele.udvarhely.ro honlap működési általános feltételei.

Kérjük olvassa el figyelmesen és nagykörültekintéssel az általános felhasználói feltételeket. Ezen dokumentum az önök kötelezettségeire és jogosultságaikra vonatkozó fontos tájékoztatást tartalmaznak.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap egy olyan online szolgáltatás, amelyen keresztül a Székelyudvarhelyen élők, dolgozók, tanulók illetve 18. életévüket betöltött egyéneknek lehetőségük nyílik arra, hogy meghatározzák, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város költségvetése egy részének az elköltését.

Az általános participatív költségvetés folyamatának a szabályzata az alábbiakban olvasható.


1. Az általános működési elvek és szabályok elfogadása

A szoljbele.udvarhely.ro honlap használatával elfogadja és beleegyezik az Általános Szerződési Feltételekbe.

Székelyudvarhely Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala, fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket a szolgáltatás javítása érdekében.

Abban az esetben, ha tovább használja a web felületet, belegyezik abba, hogy elfogadja az esetleges változtatásokat.

szoljbele.udvarhely.ro honlapon használatos fogalmak jelentése:

  • Felhasználó: – minden olyan természetes személy, aki regisztrált, bejelentkezett és olvassa a rendelkezésre álló információkat-adatokat.
  • Participatív (részvételi) költségvetés: az a folyamat, amelynek segítségével, a városlakóknak lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül dönthessenek a költségvetésbe foglalt összegek egy részéről.
  • Projekt-terv-javaslatok – olyan beruházási tervek összessége, amelyek majd elfogadásra és kivitelezésre kerülnek, megfeleltek a részvételi költségvetésbe meghatározott feltételeknek, és amelyeket 18. Életévüket betöltött, itt elő/dolgozó/tanuló egyének nyújtottak be.

2. Az alkalmazás használatának korlátozási feltételei

A szoljbele.udvarhely.ro honlapot azon személyek használhatják, akik betöltötték a 18. Életévüket, illetve Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén fejtik ki tevékenységüket, élnek/dolgoznak/tanulnak.

Ugyanezen honlap nem teszi lehetővé, több felhasználó létrehozását egy ugyanazon személy állttal.
Annak érdekében, hogy szavazás zökkenőmentes legyen, a szavazás pillanatában Székelyudvarhelyen kell tartózkodnia, és hozzáférést kell biztosítania a szóban forgó területhez.


3. A bizalmas személyes adatok biztonsága

A szoljbele.udvarhely.ro honlap használatakor begyűjtött adatokat Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, amelyet az Általános Szerződési Feltételekben lelhetőek fel.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap személyes jellegű adatokat táról a felhasználóiról, melyeket a weblapra való regisztrációkor gyűjt be.(Név, Keresztnév, E-mail, Telefonszámok, Cím, születési év stb.)

A szoljbele.udvarhely.ro honlapra való regisztrációkor, a felhasználó személyes azonosító adatai megadásával, automatikusan, kifejezetten és egyértelműen kijelenti, hogy elfogadta az erre vonatkozó szabályzatot és, hogy személyes adatai szabadon felhasználásra és tárolásra kerülnek.

A honlap biztosítja Önöket arról, hogy személyes adatait nem adja ki harmadik félnek.

Jelenleg a weblap szoljbele.udvarhely.ro személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket azon személyek bocsátanak rendelkezésre akik, jóhiszeműen használják és jelentkeznek be a rendszerbe, oly módon, hogy a magánélethez való jog, a jelenlegi érvényben lévő jogszabályzásba ne ütközzék.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap semmiféle felelősséget nem vállal az felhasználók által szolgáltatott adatok helyességét és pontosságát illetően.

Mindennemű próbálkozás, amely arra irányul, hogy egy másik felhasználó adatai kerüljenek felhasználásra, szigorúan tilos, tiltott és csalási kísérletnek minősül, és a fennálló esetnek megfelelően jogsértési vagy büntetőjogi eljárást von maga után.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap az Ön helyzetéről csak a szavazás pillanatában gyűjt be, a szavazás helyes folyamatának betartása érdekében.


4. Szellemi tulajdonra vonatkozó klauzulák

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és/vagy licenszelői a szoljbele.udvarhely.ro honlapnak, egyedüli tulajdonosai, magukba foglalnak mindennemű alkalmazást, domaint és tartalmakat, amelyeket rendelkezésre bocsátanak a honlapon vagy közösségi médiákkal.
A www.bugetare participativa.ro –t a Romániaban érvényben lévő szerzői jogok védik.

A www.bugetare participativa.ro –t honlap csak személyes és nem kereskedelmi célokra használható, ellenkező esetben, a honlapnak korlátozott engedélye szükségeltetik.
Minden nem engedélyezett felhasználási mód, felfüggeszti a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala állttal kibocsájtott korlátozott felhasználási engedélyt.

A szoljbele.udvarhely.ro honlaphoz kapcsolódó grafikák, logók, képek és szolgáltatások nevei nem használhatóak fel a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala írásos engedélye nélkül.

A szoljbele.udvarhely.ro honlap használatával Ön beleegyezését adja abba, hogy ne töltsön fel, helyezzen, küldjön e-mailt vagy adjon tovább olyan anyagot, amely vírusokat vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat, amelyek megszakítják, megsemmisítik vagy korlátozzák a szoftverek, hardverek vagy távközlési eszközök működését, vagy torzítják a szoljbele.udvarhely.ro honlaphoz kapcsolódó bármely tartalmat.

Ön is beleegyezik, hogy nem zavarja a szoljbele.udvarhely.ro honlaphoz kapcsolódó szervereket vagy hálózatokat, vagy nem sérti a szoljbele.udvarhely.ro honlaphoz kapcsolódó hálózatok, eljárások vagy szabályozásokat.

Azt is elfogadja, hogy nem:

  • Azonosítja magát más személyként, illetve mások nevében a honlap használati ideje alatt;
  • Használja a honlapot illegális és nem tőrvényszerű célokra;
  • Adja el vagy használja fel a honlap teljes vagy rész tartalmait.A szoljbele.udvarhely.ro nem támogatja, nem javasolja, és nem tolerálja a honlap mobileszközön történő használatát olyan tevékenységek során, amelyek veszélyeztethetik a felhasználók életét, például a vezetés közben.

Továbbá Ön vállalja, hogy nem használja a szoljbele.udvarhely.ro honlapot ilyen tevékenységek végzése közben.

szoljbele.udvarhely.ro nem vállal felelősséget az alkalmazás ilyen körülmények között történő felhasználásáért, a felhasználás a saját felelősségünkre történik.


5. Harmadik fél által működtetett weblapok

A szoljbele.udvarhely.ro honlap tartalmazhat harmadik féltől származó linkeket illetve olyan alkalmazásokat, amelyek nem tartóznak/kapcsolódnak a honlap ellenőrzése alá.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala semmiféle képen sem kérhető számon, a harmadik felek által használt Általános Szerződési Feltételekért, illetve ezen alkalmazások-weblapok tartalmáért, nem beszélve arról, hogy az Önök által elfogadott és megrendelt szolgáltatások/termékek nem teljesítéséért és/vagy az illető kereskedő nem teljesítéséért.

Az Önök és a harmadikfél által működtetett weblapok közti kapcsolat csakis kizárólag az Önök felelőssége.


6. Felhasználói költségek

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala teljesen ingyen és bérmentve bocsájtja rendelkezésükre a honlapot.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala semmi esetre sem terhelhető a honlap használata által generált plusz költségekért.

Ha felmerül ez az eset, akkor legyen szíves bővebb felvilágosításért az internet szolgáltatójához fordulni.
A használat által generált felárat az Ön kötelessége megfizetni.

A honlap használata egyes országokban korlátozottan működhet és/vagy abszolút nem működhet. Ezen ok, a honlap és az ottani rendszerek közti inkompatibilitás lehet, illetve az idegen országokban használatos roaming kapcsolat.


7. A rendelkezésre álló adatok felhasználása

A megadott feltételek elfogadásával Ön elfogadja, hogy a szoljbele.udvarhely.ro bármely olyan megjegyzést, információt vagy ötletet felhasználhat, amelyet a szoljbele.udvarhely.ro weboldalon vagy bármilyen kommunikációs csatornán keresztül nyújtott be, bármilyen kompenzáció, elismerés vagy fizetség nélkül, bármilyen célra beleértve, de nem kizárólagosan a termelést, a marketingtermékeket és szolgáltatásokat, valamint a honlapalkalmazás létrehozására vagy fejlesztésére.


8. Garancia és felelősség

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a szoljbele.udvarhely.ro honlapot, teljesen ingyen és bérmentve, semmiféle különleges kondícióval szolgáltatja.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nem vonható, semmi képen, felelősségre, semmilyen hiba, mulasztás, késés miatt a honlapot illetően, továbbá semmiféle veszteség, meghibásodás, amelyet a honlap használata okozhat, akár alkalmazásaiban, akár eszközeiben.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fenntartja a jogot, hogy a honlapot a legjobb belátása szerint működtesse.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, vagy annak képviselői, alkalmazottai, (együttesen vagy egyénileg) semmiféle képen nem vonhatóak felelősségre, az esetlegesen keletkezett/okozott bármilyellegű károk miatt, a honlap használatát követően, annak ellenére sem, ha azon lehetséges károk említésre kerültek vagy sem.


9. Reklamációk

E feltételekbe való beleegyezéssel és elfogadásával, Ön és a honlap között, elfogadja, hogy ha bármilyen követelés, vitás kérdés vagy vita merülne fel, vagy ezekhez a Felhasználási Feltételekhez, értelmezésekhez vagy jogsértésekhez kapcsolódik, akkor azt az alkalmazandó és hatályban lévő romániai jog szerint kell szabályozni és megoldani.


10. Nem megfelelő nyelv használata

Bármelyjellegű eltérés, amely a honlap tevékenységén kívül esik, obszcén szavak használata,
személyre szóló támadások, hirdetések vagy reklám szövegek megjelenítése, valamint egyének elleni sértések, személyek kétes hírének a keltése, lejáratása, kimoderálási szankciót von maga után, ezen hozzászólások részleges/teljes törlésre kerülnek, sőt bizonyos esetekben, a honlap használatának jogának a megvonása, illetve az erre a célra felhasznált ip-cím letiltása.

A projektjavaslatok nyilvános megjelenítését a projektjavaslatok benyújtásától számított legfeljebb 5 munkanap, moderálás után tesszük közzé.


11. Általánosságok

Abban az esetben ha, e dokumentumban foglalt rendelkezések-feltételek nem teljesíthetőek vagy akár végrehajthatatlanok, akkor e rendelkezések hatályok kívül helyezendőek. A többi rendelet-feltétel továbbá is hatályos marad a következőkben.

A címek, bekezdések, szakaszok, alpontok stb. kizárólag referenciaként szolgálnak, és nem határozzák meg, nem korlátozzák, értelmezik vagy leírják az adott szakaszok célját.

A Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmatlansága esetében, hogy megfeleljen ezen Üzemeltetési Feltételek-rendelkezések egyikének, nem jelenti e rendelkezés vagy bármely más rendelkezés lemondását illetve hatályon való kívül helyezését.


12. Kapcsolat

Kiegészítő információk a részvételi költségvetést és honlapot illetően, a következő elérhetőségen igényelhetnek:

Munkanapokon: 13:00-17:00 óra között, következő telefonszámon 0266-218132 vagy e-txt.